Izjava o zaštiti privatnosti

Informativno izvješće sukladno i u svrhu Članka 13. Zakonodavne odredbe br. 196 od 30. lipnja 2003.

U skladu sa Zakonodavnom odredbom br. 196 od 30. lipnja 2003. (Kodeks o zaštiti osobnih podataka) i kasnijim sukladnim dopunama, izvještavamo vas o potrebnim informacijama vezanim uz prikupljanje i korištenje osobnih podataka.

Izjava o privatnosti ne smatra se primjenjivom na ostale stranice kojima ćete moći pristupiti putem linkova pod domenom Vlasnika, a koji se odriče svake odgovornosti za stranice treće strane. Ova izjava o privatnosti je u sukladnosti sa Člankom 13. Zakonodavne odredbe br. 196/2003 - Kodeksa od zaštiti osobnih podataka. Također se temelji na Preporuci br. 2/2001, prihvaćenoj od strane europskih institucija za zaštitu osobnih podataka, čime je prema članku 29. Direktive 95/46/EC od 17. svibnja 2001. uspostavljeno radno vijeće koje će utvrditi odgovarajuće minimalne uvjete za online prikupljanje osobnih podataka i metode, vremensko usklađivanje i prirodu informacija koje kontrolori šalju korisnicima kada posjete web stranice, neovisno o svrsi takvog povezivanja.

1. KONTROLOR

KONTROLOR podataka u skladu s člankom 28 Kodeksa o zaštiti osobnih podataka je Candy Hoover Group Srl – tvrtka u privatnom vlasništvu, koja djeluje preko svog zakonskog predstavnika Alda Fumagallija, registrirana na adresi via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB), Italy. Tax Code/R.I. Monza and Brianza 04666310158 - VAT Registration no. 00786860965 - Fax +39 039 2086237 – e-mail:  privacy@hoover.it

2. VRSTE PODATAKA ZA OBRADU

Osobni i identifikacijski podaci. Osobni podaci, uključujući informacije vezane uz samu osobu, identificiranu ili neidentificiranu, pa i neizravno, uz poveznicu sa svim ostalim podacima, uključujući osobni identifikacijski broj; identifikacijski podaci, osobni podaci koji omogućuju izravnu identifikaciju osobe (primjerice ime, prezime, adresu, email adresu, telefonski broj, itd...).

Podaci preglednika. IT sustavi i softverski postupci korišteni za funkcioniranje ove strance prikupljaju određene osobne podatke kao dio uobičajenog rada, čiji je prijenos uključen u upotrebu internetskih komunikacijskih protokola. To uključuje informacije koje se prikupljaju ne zbog povezivanja s identificiranim osobama, već zbog svoje prirode mogu omogućiti identifikaciju korisnika kroz obradu i povezivanje s podacima trećih strana. IP adrese ili imena računalnih domena korisnika koji pristupaju stranici spadaju pod tu kategoriju podataka, kao i URI (uniformni resursni identifikator) odabranih izvora, vrijeme zahtjeva, metoda korištena za slanje zahtjeva serveru, veličina dokumenta koja predstavlja odgovor, numerički kod koji predstavlja status danog odgovora servera (uspjeh, greška, itd.), i ostali parametri vezani uz operativni i IT sustav korisnika. Podaci se mogu koristiti za utvrđivanje odgovornosti u hipotetskim slučajevima računalnih zločina protiv stranice.

Podaci koje korisnik daje dobrovoljno

Izborno, izričito i dobrovoljno slanje mailova na adrese prikazane na ovoj stranici i/ili ispunjavanje obrazaca, uključujući time i prikupljanje adrese pošiljatelja potrebne za odgovor na bilo koji zahtjev, kao i bilo kojeg drugog unešenog osobnog podatka.

Određene informacije 

Određene informacije mogu biti navedene na stranici u vezi s određenim uslugama ili obradom podataka koje daje korisnik. 

Kolačići

Molimo proučite pojašnjenje kolačić na sljedećem linku.

A) obradu podataka:-ispunjavanje obrazaca za kontakte i/ili sudjelovanje u nagradnim natječajima, igrama, darivanjima;-administrativne i računovodstvene aktivnosti vezane uz darivanja. Za svrhu primjene odredbi o zaštiti osobnih podataka, administrativne i računovodstvene procedure vezane su za provođenje aktivnosti organizacijske, administrativne, financijske ili računovodstvene prirode, neovisno o prirodi obrađivanih podataka.

B) obradu podataka (dok se ista ne zabrani): - pod uvjetom prethodne suglasnosti, za aktivnosti izravnog oglašavanja, ispitivanje tržišta i ostala  komercijalna ispitivanja i izravnu prodaju, dobivena putem – automatskih sredstava; emailova, faksa, MMS ili SMS ili drugih vrsta poruka, kao i telefonom putem operatera ili dopisa – informativnih materijala s ciljem ispitivanja zadovoljstva korisnika, promo, komercijalnih ili reklamnih materijala koji se tiču događaja i aktivnosti koje vodi Candy Hoover Group Srl – u privatnom vlasništvu

C) obradu podataka (dok se ista ne zabrani): - pod uvjetom prethodne suglasnosti, za aktivnosti izravnog oglašavanja, ispitivanje tržišta i ostal akomercijalna ispitivanja i izravnu prodaju, dobivena putem – automatskih sredstava; emailova, faksa, MMS ili SMS ili drugih vrsta poruka, kao i telefonom putem operatera ili dopisa – informativnih materijala s ciljem ispitivanja zadovoljstva korisnika, promo, komercijalnih ili reklamnih materijala koji se tiču događaja i aktivnosti koje vodi Candy Hoover Group Srl – u privatnom vlasništvu. Potpun popis tvrtki koje pripadaju grupaciji dostupan je na zahtjev putem emaila:  privacy@hoover.it

4. Metode obrade

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

5. Metode obrade

Zadržavanje; obrada će se provesti automatski i ručno, sredstvima i alatima koji jamče maksimalnu sigurnost i privatnost, od strane osoba posebno imenovanih za tu svrhu u suglasnosti sa člankom 31. Zakonodavne odredbe 196/03. Podaci će se zadržati kroz period koji ne prelazi svrhu u koju su podaci prikupljeni i shodno tome obrađeni.

6. Opseg komunikacije i širenja

Vaši podaci, namijenjeni obradi, neće se širiti dalje, ali se mogu poslati tvrtkama koje su ugovorom vezane uz Candy Hoover Group Srl – u privatnom vlasništvu, u inozemstvo i unutar Europske Unije, u skladu i unutar ograničenja članka 42. Zakonodavne odredbe br. 196/03, radi poštivanja ugovornih obveza ili vezanih svrha. Podaci se mogu poslati trećim stranama iz sljedećih kategorija: - entitetima koji pružaju usluge održavanja IT sustava Candy Hoover Group Srl (u privatnom vlasništvu) i telekomunikacijskih mreža (uključujući email); - tvrtkama u grupaciji; - uredima ili tvrkama kao dijelu podrške ili konzultacija; - ovlaštenim tijelima za provedbu zakonodavnih obvezi i/ili odredbi javnih tijela, na zahtjev. Entiteti koji pripadaju gore navedenim kategorijama provode zaduženja Kontrolora podataka, ili rade u potpunosti nezavisno kao zasebni Kontrolori podataka. Popis odgovornih osoba se redovno ažurira i dostupan je u sjedištu Candy Goover Group Srl – u privatnom vlasništvu, na adresi via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) i na zahtjev putem emaila: privacy@candy.it.

7. Priroda davanja i odbijanja podataka

Korisnik može dati svoje osobne podatke, osim ako je drugačije navedeno u odnosu na pregledavane podatke. Davanje podataka u svrhe spomenute u točki A) je neobavezno, ali potrebno. Odbijanje davanja potrebnih podataka koje se odnose na točku A) podrazumijeva nemogućnost provođenja aktivnosti striktno povezanih i potrebnih, primjerice za pribavljanje traženih podataka ili korištenja usluga Kontrolora podataka i sudjelovanja u nagradnim igrama. Davanje podataka i suglasnost za njihovu obradu u svrhe spomenute u točkama B) i C) je neobavezno. Odbijanje suglasnosti za svrhe navedene gore u točkama B) i C) ne podrazumijeva negativne posljedice u odnosu na svrhe spomenute u točki A).

8. Prava uključenih osoba 

Svoja prava možete ostvariti kao određeno Člancima 7.,8., 9. i 10. Zakonodavne odredbe br. 196 od 30. lipnja 2003, kontaktiranjem Kontrolora, Candy Hoover Group Srl emailom na privacy@candy.it. Imate pravo, u svakom trenutku, dobiti potvrdu (ne)postojanja podataka, njihov sadržaj i porijeklo, provjeriti njihovu točnost ili zatražiti njihovo spajanje, ažuriranje ili ispravak (Članak 7. Kodeksa o zaštiti osobnih podataka). U skladu s istim člankom, imate pravo zatražiti poništenje, promjenu u anonimni oblik ili zaustavanje obrađivanih podataka koji krše zakon, kao i proturiječiti njihovoj obradi u bilo kojem slučaju iz opravdanih razloga. Prilikom kontaktiranja Kontrolora, trebate ostaviti svoju email adresu, ime, adresu i/ili telefonske brojeve, kako biste omogućili pravilnu obradu vašeg zahtjeva. Ukoliko više ne želite primati marketinške ponude (putem emaila, SMSa, MMSa, faksa), dovoljno je u bilo koje vrijeme poslati email naslova “cancellation of automated communication” na privacy@candy.it ili koristiti automatske sustave poništavanja samog emaila, i više vas nećemo kontaktirati. Ukoliko više ne želite primati marketinške ponude klasičnim putem (pozivima operatera, dopisima), dovoljno je u bilo koje vrijeme poslati email naslova “cancellation of traditional communication” na privacy@candy.it i više vas nećemo kontaktirati. Ukoliko više ne želite primati marketinške ponude bilo koje vrste, dovoljno je u bilo koje vrijeme poslati email naslova “cancellation of marketing” na privacy@candy.it i više vas nećemo kontaktirati. 

9. Dopune izjave o privatnosti

Kontrolor zadržava pravo izmjene, ažuriranja, dopune ili brisanja dijelova njegove izjave privatnosti po vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme. Uključena osoba mora s vremena na vrijeme potvrditi sve izmjene i dopune. Kako bi se omogućila takva provjera, izjava o privatnosti će imati istaknut datum ažuriranja.

Datum ažuriranja: 26.01.2017