JAMSTVENA IZJAVA

 

Jamstvo vrijedi  24 mjeseca od dana prodaje uz obavezno predočenje računa i jamstvenog lista ovlaštenom servisu. 
Uređaj je namijenjen isključivo za rad u kućanstvu. 
Izjavljujemo da će proizvod u jamstvenom roku raditi ispravno ako se upotrebljava u skladu s danim tehničkim uputama te da ćemo snositi sve troškove uklanjanja kvarova i tehničkih nedostataka ukoliko isti nastanu za trajanja jamstva. 
U tom slučaju, podmirujemo trošak transporta (vlakom, poštom, brodom i autobusom) ukoliko korisnik rukuje s proizvodom po uputama za instalaciju i redovnu upotrebu. 
Otklanjanje kvarova nastalih nepravilnom upotrebom, zbog loših uvjeta (prenizak ili previsok napon, vlaga, prehladni prostori za normalan rad hladnjaka…), otklanjanje kvarova nastalih zbog nepravilne instalacije ili održavanja, kao i otklanjanje kvarova nastalih korištenjem uređaja u profesionalne svrhe (hoteli, restorani, čistionice, domovi...) ne podliježe jamstvu.
Jamstvo ne obuhvaća greške koje prouzroči strano tijelo ubačeno u uređaj, čišćenje filtera kod perilica rublja i perilica posuđa te zamjene žarulja u hladnjacima i pećnicama.
Za vrijeme jamstvenog roka nije dopušten popravak od strane neovlaštene osobe. 
U slučaju popravka dužeg od sedam dana, jamstvo se produljuje za period u kojem je uređaj bio neispravan. 
Prilikom prijave kvara, navedite vrstu kvara, model uređaja te osobne podatke.